PROJEKT SJUHÄRAD

FRAM TILL 2030 MÅSTE VI MINSKA UTSLÄPPEN MED 70%

 

ADAYSERVICE HAR SEDAN SLUTET AV 2018 TESTAT OCH UTVECKLAT HÅLLBARA SERVICETJÄNSTER I STORGÖTEBORG. ALLA VÅRA TRANSPORTER HAR ALLTID SKETT MED ELDRIVNA FORDON SAMTIDIGT SOM VI MINSKAT ANTALET RESOR.

 

VÅR LÅNGSIKTIGA AMBITION ÄR ATT ALLA I VÅRT AVLÅNGA LAND SKA ANVÄNDA HÅLLBARA SERVICETJÄNSTER.

 

PROJEKTET I SJUHRÄRAD ÄR EN VIKTIG DEL FÖR TESTA NYETABLERING, FORDON OCH FRAMFÖRALLT LADD-INFRASTRUKTUREN FÖR YRKESTRAFIK.

 

TACK VARE SUPPORT OCH STÖD FRÅN LEADER SJUHÄRAD HAR VI NU REDAN PÅBÖRJAT DETTA PROJEKT OCH VI FINNS NU PÅ PLATS I ULRICEHAMN MED VICTOR ENANDER SOM PROJEKTLEDARE.

 

FÖLJ PROJEKTET PÅ INSTAGRAM 

@ADAYSERVICE_SJUHARAD